Dietrich van Gobbel

Dietrich van Gobbel

Dietrich van Gobbel (1997) is fotograaf. Het centrale thema binnen zijn werk is identiteit. De vraag die hij zichzelf altijd stelt, luidt: “Wie ben ik? En waarom ben ik?”.
Vanuit verschillende invalshoeken herontdekt hij zichzelf en analyseert hij de gebeurtenissen die hem hebben gevormd. De camera is hierbij zijn belangrijkste
‘onderzoeksinstrument’.

Door middel van fotografie en film creëert Van Gobbel projecten waarin zijn persoonlijke verhaal de hoofdrol speelt en waardoor hij meer over zijn achtergrond te weten komt. Of een project nou over zijn moederland Suriname gaat, of over zijn definitie van mannelijkheid, laagje voor laagje geeft Van Gobbel zichzelf bloot.

De tentoonstelling ’11 YEARS’ is tot 18 februari 23 te bezoeken @detailsrotterdam